روضه خانه کربلایی مجید ابراهیمی متعاقبا اعلام می گردد ...................... سخنران: ...................... بانوای: ...................... زمان: ...................... مکان: tag:http://jannat313.ir 2019-11-12T10:00:20+01:00 mihanblog.com شهادت امام جعفر صادق(ع)1396 2017-07-14T09:20:52+01:00 2017-07-14T09:20:52+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/24 ]]> مراسم شهادت امام حسن عسگری(ع)95 2016-12-12T18:33:35+01:00 2016-12-12T18:33:35+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/22 ]]> مراسم شهادت امام حسن(ع)95 2016-12-12T18:14:11+01:00 2016-12-12T18:14:11+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/21 ]]> شب شانزدهم محرم 1395 2016-10-31T15:03:45+01:00 2016-10-31T15:03:45+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/19 ]]> شب پانزدهم محرم1395 2016-10-31T14:34:15+01:00 2016-10-31T14:34:15+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/18 ]]> شب چهاردهم محرم1395 2016-10-31T13:40:24+01:00 2016-10-31T13:40:24+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/17

]]>
21 رمضان معظم 1395 2016-07-08T09:03:30+01:00 2016-07-08T09:03:30+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/15 ]]> 20 رمضان معظم 1395 2016-07-08T08:35:17+01:00 2016-07-08T08:35:17+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/14

]]>
19رمضان معظم 1395 2016-07-01T09:10:18+01:00 2016-07-01T09:10:18+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/13


]]>
جلسه هفتگی28خرداد1395 2016-06-26T08:12:05+01:00 2016-06-26T08:12:05+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/11
]]>
جلسه هفتگی21خرداد1395 2016-06-14T17:24:56+01:00 2016-06-14T17:24:56+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/10

]]>
ولادت سرداران نینوا1395 2016-05-15T18:25:17+01:00 2016-05-15T18:25:17+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/9
]]>
جلسه هفتگی 95/2/17 2016-05-11T18:35:28+01:00 2016-05-11T18:35:28+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/8
]]>
گلچین محرم 1394 2016-05-05T17:53:17+01:00 2016-05-05T17:53:17+01:00 tag:http://jannat313.ir/post/7 ]]>